Nederlands Sceptisch Centrum

Wees Wakker en Vecht Terug

 

 

 

- Beginpagina

-  voedselkwaliteit

-  Europese Unie

-  Psychofarmaca

Mind control in Oost en West

-  Wall Street en WO2

ADHD kritiek

- Foute Wetenschap

 

 

De invloed van internationale Kartels op het ontstaan van wereldoorlogen

 

 Een eerste blik op zeker materiaal uit Amerikaanse overheidsarchievenmateriaal lijkt er op te wijzen dat we de laatste eeuw geschiedenis van Europa zoals we die via de geschiedenisboekjes kennen, op een andere manier kunnen bekijken.

Hier behandelt het NSC een alternatieve blik op Europaís wereldoorlogen. Waaruit we de conclusie zouden kunnen trekken dat politiek slechts gereedschap is van invloedrijke industriŽle Kartels. Door gebrek aan tijd concentreren we ons hier nu op gebeurtenissen rond de Tweede Wereldoorlog (WO2).
We verslaan het begin van een onderzoek naar een alternatieve blik op Europaís geschiedenis waaruit de conclusie getrokken zou kunnen worden dat politiek slechts gereedschap is van machtige industriŽle Kartels. Het is een gezichtspunt waarbij niet kogels maar patenten de hoofdrol spelen.

Via de geschiedenisles werd ons bijgebracht dat de politieke onrust de achtergrond van WOI was, en de direkte aanleiding was de moord op de Oostenrijkse kroonprins Franz Ferdinand en zijn vrouw Sophie tijdens een officieel bezoek aan de hoofdstad van BosniŽ-Hercegovina, dat door de Oostenrijkers ingenomen was.

OfficiŽle documenten van het U.S. Congres en de Neurenberg tribunalen indiceren dat WO2 niet alleen voorbereid was, maar ook logistiek gefaciliteerd werd door de grote Duitse olie- en farmaceutische
IndustrieŽn uit die tijd, en dan met name het IG Farben kartel. WWI was de eerste poging van deze financiŽle reuzen om de hele wereld tot afzetmarkt te maken.
 

Hearing kort na de Tweede Wereldoorlog

over de invloed van IG Farben op het ontstaan er van.
 

Het IG-Farben kartel is in 1925 geformeerd uit Bayer, BASF, Hoechst en nog enkele kleinere Duitse firmaís. Farben was Ďs werelds grootste industrie op het gebied van kleurstoffen, chemische, farmaceutische en andere gepatenteerde synthetische producten.
 

1925: IG Farben wordt gevormd uit Bayer, BASF, Hoechst

 en andere chemisch/farmaceutische multinationals


 Farben overtrof andere industriŽle conglomeraten aan invloed op het gebied van financiŽn, technologie en netwerken. Farben bezat spoorwegen, energiecentrales en mijnen en bezat 500 bedrijven over heel Europa en de rest van de wereld. De samenwerking met Hitlers oorlogsprogramma liep vanaf 1932 waarbij Farben in 1933 Hitlers kas steunde met een eerste donatie van 400000 Reichsmark. Het was deze steun van de industrie die het Hitler mogelijk maakte de volgende stappen te zetten. Er bestaat documentatie over verregaande logistieke steun van Farben tijdens de route naar oorlog, die zo ver ging dat Farben in 1935 in Berlijn een organisatie stichtte, Vermittlungsstelle W, om de activiteiten met die van de oorlogsvoorbereiding te synchroniseren. Met name waren Farbens capaciteit op het gebied van de productie van synthetisch rubber en synthetische benzine cruciaal voor de oorlogsmachine. Farbenís direkte oorlogsinkomsten stegen tot ca. 3 miljard Reichsmark in 1943. Kartel-arrangementen, die zich over de hele wereld uitbreidden, waren onder andere opgezet met het doel om de VS, als centrum van democratie, te verzwakken. In de veertiger jaren was Farben vergroeid geraakt met de Nazipartij, propaganda en spionage.
 

Behoud van macht
IndustriŽle Kartels zijn de drijfveer achter de wereldoorlogen, dankbaar gebruik makend van maatschappelijk / politieke ongenoegens, die weliswaar reŽel waren, maar die zonder financiŽle steun niet van de grond gekomen zouden zijn. Vanuit dit gezichtspunt zou het interessant zijn om te weten wat er na het eind van WWII en na het Neurenberg tribunaal gebeurd is. Hierbij betreden we gevaarlijk gebied omdat we terecht kunnen komen bij zaken die ons rechtstreeks aangaan. En die de webredactie in problemen kunnen brengen. Daarom zien we ons voorlopig genoodzaakt om bij de volgende onthullingen slechts initialen van personen gebruiken, zodat de redactie zich daarachter kan verschuilen. W. was ontwerper van het gifgas Zyclon B en werd na WO2 CEO van BASF. M. werd in in Neurenberg veroordeeld voor genocide en werd later Chairman van Bayer. G.was co-auteur van de Nazi rassenwetten en nr. 101 op de geallieerde lijst van oorlogscriminelen maar werd de ťminence grise achter bondskanselier Adenauer en was betrokken bij het opzetten van de EU. G. was volgens onze gegevens ook betrokken bij inlichtingendiensten.

Adenauer en Hallstein als architecten van de EU-commissie

bij het ondertekenen van het Verdrag van Rome (1957)

En neem bijvoorbeeld prof. dr. H., bij de oudsten onder ons nog bekend van de ďHallstein-doctrineĒ uit de zestiger jaren. Hij zou aan de wieg gestaan hebben van het Blut und Ehre netwerk in nationaal-socialistische kring. H. duikt na WO2 op in Europa als architekt van de EU-commissie. De H-doctrine was een sinds 1955 door de Bondsrepubliek Duitsland toegepaste politieke doctrine die inhield dat er geen diplomatieke betrekkingen werden onderhouden met landen die de Duitse Democratische Republiek (DDR) erkenden. In het licht van het voorgaande is de achtergrond daarvan wel te begrijpen: De kliek rond H. wilde langs politieke weg de mogelijke hereniging van Oost- en WestDuitsland voor de toekomst veiligstellen.

 

En nu verder

Historicus Dr Michael Pinto-Duschinsky:
'The continuity of the economy of Germany and the economies of post-war Europe is striking. Some of the leading figures in the Nazi economy became leading builders of the European Union.'

We adviseren de lezer op eigen initiatief verder te zoeken en vervolgens adequaat te handelen.