Nederlands Sceptisch Centrum

Wees Wakker en Vecht Terug

Nieuws

 

 

- Beginpagina

-  Voedselkwaliteit

-  Europese Unie

-  Psychofarmaca

Mind control in Oost en West

Het IG-Farben Kartel

-  Wall Street en WO2

ADHD kritiek

- Foute Wetenschap

 

januari 2012

De tweede Kamer debatteerd over verlaging van subsidie voor politieke partijen.

Dit lijkt sympathiek. Het betekent echter opnieuw een vermindering van budget voor kritisch onderzoek.

Het vermogen tot eigen onderzoek van parlementaires is minimaal. Overbelaste kameleden kunnen niet zelfstandig complexe kwesties onderzoeken.

Niet voor niets zijn kamervragen nogal eens gebaseerd op medianieuwtjes, kamerleden hebben er zelf geen tijd voor.

Nederland scoort buitengewoon laag wat betreft budget voor politieke partijen. IJsland scoort 10 x zo hoog.

Dit komt het democratisch systeem niet ten goede.

 

oOo

 

9 januari 2012

TROS-Radar over invloed van de farmaceutische industrie op vaccinatieprogramma's.

Onder andere de gerechterlijke bodemprocedure tegen huisarts Van der Linden.

Het monddood maken van een kritische burger, betaald door de overheid.

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1232462

 

oOo

 

9 januari 2012

Griekenland gaat voor miljarden euro's aan wapens kopen, maakt Die Zeit bekend.
Het Griekse Ministerie van Defensie heeft volgens Die Zeit laten weten dat er verschillende aankopen op het programma staan. Zo zou Athene voor 4 miljard 60 Eurofighters willen aanschaffen en voor 4 miljard Franse fregatten. Ook wordt er 2 miljard opzij gelegd voor Duitse onderzeeŽrs.
De orders komen bij dezelfde landen terecht die het reddingsfonds voor Griekenland vullen.

 

oOo

 

4 januari 2012

De Franse geheim agent die in 1985 de aanval leidde op het schip Rainbow Warrior van Greenpeace, waarbij een dode viel, is tegenwoordig directeur van het Amerikaanse wapenbedrijf FN Herstal.

De Herstal Group is het eigendom van de Waalse overheid.

Hoofd-onderzoeker bij Greenpeace International in Washington Mark Floegel reageert geschokt.

 

oOo

 

Eind december 2011

*  De vijftien grootste farmaceutische bedrijven staken vorig jaar voor 1,7 miljoen euro in patiŽntenverenigingen.  http://www.nu.nl/binnenland/2702039/farmaceuten-steken-veel-geld-in-patientenclubs.html

 

*  Huisartsen blijken nog altijd gevoelig voor de verkoopmethoden van medewerkers van medicijnfabrikanten die de artsen thuis bezoeken.

Volgens het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik beweren medicijnfabrikanten dat zij zich steeds meer richten op advisering van artsen bij het zo goed mogelijk voorschrijven van medicijnen aan hun patiŽnten. Maar het onderzoek heeft uitgewezen dat de huisartsen nog altijd informatie krijgen voorgeschoteld die is gericht op commercie.

http://www.nu.nl/gezondheid/2699656/artsen-nog-steeds-gevoelig-marketing.html

 

oOo

 

 

 

oOo


12 december 2011
Artikel inMedisch Contact, over hoe de overheid onwelgevallige informatie behandelt.

Openheid en vrijheid van meningsuiting zijn ook in Nederland geen vanzelfsprekendheden, het zijn verworvenheden die constant verdedigd moeten worden tegen ons overheidsapparaat. Zo hebben onze bestuurders in de afgelopen drie jaar Ďvrijdenkersruimtení opgeheven, onwelgevallige lezingen afgelast, getracht de Wet openbaarheid van bestuur te schrappen, plannen gemaakt om godslastering actief te vervolgen en voorgesteld een Ďperspolitieí in het leven te roepen.

Zie het hele artkel op:

http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/Alle-rubrieken/Columns/Column/107265/Zelfcensuur.htm

Auteur: Miquel Ekkelenkamp, arts-microbioloog Academisch Ziekenhuis Utrecht UMC

oOo

Mijdrecht, 11 december 2011

Steunfonds opgericht voor huisarts Hans van der Linde


Sinds vandaag is er een steunfonds om huisarts Hans van der Linde uit Capelle aan den IJssel financieel bij te staan in het proces dat tegen hem is aangespannen door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en MilieuhygiŽne (RIVM) en diens directeur infectieziektebestrijding prof. dr. Roel Coutinho.

Hans van der Linde twijfelt aan het nut van de griepprik. Het RIVM en Roel Coutinho twijfelen daar niet aan. Als hoogleraar werkt Coutinho samen met farmaceutische bedrijven. Van der Linde heeft dat openbaar gemaakt en hij noemde dit belangenverstrengeling. Toen hij op last van de directeur-generaal van het RIVM zijn mededelingen niet wilde terugnemen, is hij gedagvaard voor een rechtszaak (een zogenaamde bodemprocedure) bij de rechtbank in Middelburg.

Het RIVM en Roel Coutinho kozen voor een intimiderende rechtsgang in plaats van een open discussie.

Een rechtszaak kan jaren voortslepen, waardoor de kosten voor Hans van der Linde kunnen oplopen van 50.000 euro of mogelijk veel meer Ė zeker als ook hoger beroep wordt ingesteld. Van der Linde draait zelf op voor de kosten. Zelfs als het RIVM uiteindelijk de zaak verliest, krijgt Van der Linde dat geld niet terug Ė hoogstens een zeer beperkt deel van de kosten. Het RIVM en Coutinho hebben die zorgen niet, zij procederen op kosten van de overheid, van belastinggeld dus.

Van der Linde zal het proces zonder financiŽle hulp niet kunnen voeren. Hij kan zonder steun van derden geen adequate rechtsbijstand inhuren. In dat geval is hij genoodzaakt de handdoek in de ring te gooien. Per saldo zou dit betekenen dat het RIVM en prof. Coutinho een kritische huisarts de mond hebben gesnoerd.

Het gaat in deze zaak ook om de vrijheid van meningsuiting. Van der Linde, en met hem een groot aantal artsen, hoogleraren en andere geÔnteresseerden, vinden dat het debat over nut en noodzaak van de griepprik breeduit in de samenleving moet worden gevoerd, niet voor een rechtbank (zie hierover ook een artikel in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant van zaterdag 10 december 2011).

Maar de overheid zet de rechtszaak door.

Hans van der Linde kan zich alleen goed verdedigen als hij financiŽle steun krijgt. In ingezonden brieven in de media is afgelopen weken veelvuldig aangedrongen op de vorming van een steunfonds voor Van der Linde. Dat steunfonds is er nu:

stichting STEUN HUISARTS IN PROCES, bankrekening 16.79.65.425 (Rabobank)


Een onafhankelijk stichtingsbestuur, onder voorzitterschap van de Amsterdamse neuroloog prof. dr. Rien Vermeulen, houdt toezicht op de besteding van gelden en zal daarvan verslag uitbrengen op de website: www.steunhuisartsinproces.nl . Deze website zal tevens fungeren als bron van informatie over deze zaak.

Ons advies: steun het fonds en laat zien dat niet alleen Big Pharma, maar ook burgers financien bijeen kunnen krijgen.

oOo

 

18 nov. 2011

Waterverkoper mag niet beweren dat water helpt tegen uitdroging.

Dit is waarschijnlijk het meest onzinnige besluit van "Brussel" van dit jaar.

Zie: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/8897662/EU-bans-claim-that-water-can-prevent-dehydration.html
 

oOo