Nederland Sceptisch Centrum

Wees Wakker en Vecht Terug

 

 

 

- Beginpagina

-  Voedselkwaliteit

-  Europese Unie

Mind control in Oost en West

Het IG-Farben Kartel

-  Wall Street en WO2

ADHD kritiek

- Foute Wetenschap

 

 

Bewustzijnsbeïnvloeding via psycho-farmaca

 

Het NSC stelt bedreigingen van democratie, gezondheid en waakzaamheid aan de orde. In dit pamflet brengen we een onderwerp dat misschien wel het diepst ingrijpt van alle onderwerpen waar wij het focus op hebben.

 

Inleiding

Gedurende het laatste decennium vinden we steeds vaker de invloed van de farmaceutische industrie en de bijwerkingen van medicatie in het nieuws. Het gaat dan vooral over farmaceutische producten die gebruikt worden tegen psychische kwalen. Met dit pamflet brengen we u ons sceptische gezichtspunt t.a.v. deze kwestie onder ogen.

 

Handboek

Wij kunnen dit onderwerp vanuit diverse beginpunten benaderen, maar misschien is de DSM hier het meest voor de hand liggend door de centrale rol die het speelt. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Het is een psychiatrisch handboek waarin psychische kwalen staan omschreven. De eerste versie stamt uit 1952 en bevatte 112 mentale stoornissen. In de versie van 1994, DSM IV, was het aantal omschrijvingen uitgegroeid tot 374. Men is destijds tot classificatie overgegaan om de volledige wildgroei op dit gebied enigszins in te dammen en gunstige beoordelingen van dit handboek zijn in overvloed beschikbaar. Maar er is een alternatieve en meer sceptische blik op dit onderwerp. Insiders weten bijvoorbeeld dat de lijst met psychische ongesteldheden op democratische wijze tot realiteit wordt gemaakt, een procedure die nauwelijks wetenschappelijke waarde heeft.

 

Historie.

De term psyche staat oorspronkelijk voor “geest”. Door een ongelukkige samenloop van diverse maatschappelijke en culturele omstandigheden is dat woord nu synoniem geworden met hersenen. Geestelijke afwijkingen bestonden altijd al en voor de behandeling van geesteszieken verdient de samenleving geen schoonheidsprijs. Psychiatrie is gebruikt om dissidenten weg te werken, zoals in de toenmalige Sovjet Unie en in het hedendaagse China. In feite is de geschiedenis van de psychiatrie met gruwelen gevuld. Wij hebben hier te weinig ruimte voor een volledig exposé, maar wij noemen slechts de lobotomie, de isoleercellen, het verminken en straffen. Na de tweede wereldoorlog begon de farmaceutische industrie dit gebied te ontginnen. De herdefinitie van het begrip “psyche” kwam daarbij verbazingwekkend goed van pas.

 

De som van negatieve effecten.

Farmaceutische bedrijven hebben hun omzet uitgebouwd tot een mondiale markt van 600 miljard per jaar. Regeringen hebben chronisch geldgebrek en moedigen de industrie aan om te investeren in onderzoek en onderwijs. Het is hier cruciaal om te wijzen op het verschil tussen enerzijds bijvoorbeeld de bouwwereld die onderzoek financiert naar sterkere betonsoorten en anderzijds het onderzoek naar medische modellen van psychische ziekten. Betonsterkte  kan objectief gemeten worden, maar bij effecten die met psychische kwesties te maken hebben, is een sterke subjectieve factor betrokken, wat het complete systeem manipuleerbaar maakt. Storende factor is met name het immense budget dat Farma uittrekt voor public relations.

Om kort te gaan is nu de volgende situatie ontstaan. De DSM is breed geaccepteerd als referentiebron om psychische problemen te duiden. Door de druk van de farmamiljarden is die DSM gekoppeld geraakt aan medicatie. Hele generaties studenten en hoogleraren denken dat dit zo hoort. Congressen worden door de betreffende industrie rijkelijk gesponsord, wat de saamhorigheid bij de beroepsgroep krachtig stimuleert. Psychofarmaca als therapie is voor zowel receptenschrijver als industrie profijtelijk. Alternatieve therapieën worden nog slechts door een kleine minderheid aangeboden.

 

Psychiatrische theorie en -praktijk, farmaceutische industrie en financiële belangen maken samen een gevaarlijke mix.

Links: bezoekers van een ADHD congres (Wenen, 2009),

rechts: een normaal beeld van een psychiatrisch en/of neuro-farma congres met fraaie stands  van farmaceutische bedrijven:

"A new era in depression".

 

Kritische deskundigen v.s. farmacie.

Zoals kritische media van tijd tot tijd laten zien, en zoals op enkele kritische websites door lone wolves en kritische actiegroepjes wordt bijgehouden, kunnen psychische medicijnen gevaarlijke drugs genoemd worden, met onvoorspelbare en soms ernstige bijwerkingen zoals moord en zelfmoord. Bovendien is er een (zeer klein) aantal kritische deskundigen die aantonen dat de medicinale aanpak van deze problematiek in het geheel niet deugt (in het Nederlandse taalgebied bijvoorbeeld deskundigen/auteurs Dehue, Verhaeghe, Van der Steen, Bouma). Kleine, niet zelden op eigen initiatief opererende individuen en onderzoeksgroepjes brachten aan het licht dat ruim de helft van de deskundigen die de DSM samenstellen banden hebben met de farmacie. Niet alleen stijgt het aantal “kwalen” per DSM editie, ook het aantal patiënten per kwaal neemt toe. Neem bijvoorbeeld het aantal kinderen dat aan ADHD lijdt. De stijging is 25% per jaar. Het betreft hier echter geen besmettelijke ziekte; de kwaal is tot werkelijkheid gedefinieerd. De meest voorgeschreven medicatie is dan Ritalin. Dat is een zwaar middel dat onder de opiumwet valt. Het is een pepmiddel, zoals cocaïne dat is. Logisch dat kinderen daarvan “opknappen”.

 

Onzichtbare strijd

Er zijn krachten werkzaam die proberen om psychotrope middelen niet alleen bij psychische problemen voor te schrijven, maar ook om “beter te presteren”. Ritalin wordt door studenten gebruikt als stimulerend middel. En wij lezen bijvoorbeeld in een publicatie: “Society must respond to the growing demand for cognitive enhancement. That response must start by rejecting the idea that 'enhancement' is a dirty word, (...)”. De opsteller van de tekst heeft “competing financial interests”. Het aantal mensen dat antidepressiva gebruikt beloopt in Nederland momenteel een miljoen.

 

Er bestaat een continue druk om de hele westerse beschaving onder invloed van bewustzijnveranderende pillen te brengen. De strijd gaat onmerkbaar via beïnvloeding van filosofie, neurologie, psychologie, psychiatrie en aanverwante wetenschappen en door slimme marketingtechnieken. Als een kritisch parlementslid Kamervragen stelt, dan komen de antwoorden van de minister natuurlijk via zijn adviseurs. Die adviseurs zijn opgeleid binnen het establishment en spreken noodzakelijkerwijs de taal van collega’s en van vaak onzichtbare fondsenverstrekkers. Zo is de cirkel rond.

 

De toekomst: erop of eronder

In de VS, waar alle goeds een decennium eerder gebeurt dan hier, zijn er al ouders uit de ouderlijke macht gezet omdat ze psychische medicatie voor hun kinderen weigerden. Maar zelfs in Nederland is de druk via school en via deskundigen niet verwaarloosbaar. Sommige medicijnen hebben geestelijke gevoelloosheid als effect (“zombie gevoel”). Het gaat verder dan u denkt. Thomas Szasz, psychiater, emeritus hoogleraar en sinds vele decennia een criticus op dit gebied, zegt ergens op internet over het psycho-farma-complex “This is huge. It is beyond belief”. En er staan nieuwe technieken op stapel. De gruwelijke elektroshock is afgelopen jaar in diverse Europese landen gepromoot. Beïnvloeding met elektroden in de hersenen en met elektromagnetische straling wordt onderzocht. En over meer exotische technieken om het verstand te beïnvloeden wordt hardop nagedacht. Wij nodigen u uit om de lijn van toenemende verstandsbeïnvloeding in gedachte door te trekken.

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft in 2010 besloten dat bedrijven ongelimiteerd geld mogen geven aan politieke campagnes.

 

Wees wakker en vecht terug.

Van het establishment kunnen we geen heil verwachten, want het establishment is ingepakt.

 

Links

Uitgebreide informatie o.a. via www.ncrm.nl  .

 
 

We willen u graag de volgende toelichting aanbied