Nederlands Sceptisch Centrum

Wees Wakker en Vecht Terug

 

 

 

- Beginpagina

- Nieuws

-  voedselkwaliteit

-  Europese Unie

-  Psychofarmaca

Mind control in Oost en West

Het IG-Farben Kartel

-  Wall Street en WO2

- Foute Wetenschap

 

 

 

De ADHD hype

 

Tot 1970 was het zeer ongebruikelijk om een kind bewustzijnbeïnvloedende stoffen te geven. Koffie voor kinderen was not done. Die situatie is veranderd. Op dit moment krijgen wereldwijd circa 10 miljoen kinderen dit soort middelen voorgeschreven omdat ze gediagnosticeerd zijn op basis van het psychiatrisch handboek DSM-IV.

Op deze pagina concentreren we ons op ADHD en onderzoeken we enkele aspecten daarvan.

 

Verwarring voor ouders
Er bestaat veel informatie voor ouders over ADHD en ADHD-medicijnen, maar vaak worden de gegevens verkeerd weergegeven. Zorgverleners hebben de neiging te stellen dat ADHD een echte ziekte is. Maar die stelling is niet juist. Criteria die bepalen of iemand een gedrags- of leerstoornis of ADHD heeft, zijn zo breed dat bijna iedereen, ook volwassenen, hieraan voldoen. Na de diagnose volgt maar al te vaak medicatie. De grafiek hieronder laat voor Nederland de toename zien van gebruik van methylfenidaat (b.v. Ritalin en Concerta) als medicijn voor ADHD door jongeren.


 

Toename van gebruik van methylfenidaat-bevattende middelen (Ritalin, Concerta etc.).

In 2010 gebruikten in Nederland ca. 100000 jongeren jonger dan 20 jaar ADHD medicatie.


Symptomen
In het lijstje van verschijnselen dat tot een ADHD-diagnose kan leiden, komen de volgende “symptomen” voor:

- hij of zij slaagt er niet in om aandacht te geven aan details of maakt slordige fouten in huiswerk of in andere taken

- werk wordt vaak slordig of zonder zorg gedaan

- heeft moeite om de aandacht vast te houden bij werk of spel

- verzuimt om huiswerk, klusjes en andere taken af te maken

- kan vaak handen of voeten niet stilhouden of zit te wiebelen in zijn stoel

- praat vaak buitensporig veel

- onderbreekt of stoort anderen.

 

Deze verschijnselen zou men beter normaal kindergedrag kunnen noemen in plaats van een stoornis.
 


Ritalin is geen onschuldig middel
Ouders moeten weten dat methylfenidaat (de werkzame stof van Ritalin en Concerta) op lijst 1 van de Opiumwet staat. Tot die categorie horen ook morfine, opium en cocaïne. Door de Internationale Conventie over Psychotrope Stoffen is het in dezelfde categorie geplaatst als amfetamine, PCP (hallucinerende drugs zoals Angel dust) en methamfetamine.

Een belangrijk punt is dat deze medicijnen niets genezen. Ouders, en mogelijk ook zorgverleners, leven nogal eens met het idee dat Ritalin een "ontbrekende stof" in de hersenen aanvult. Dat is niet juist. Deze middelen zijn bedoeld om problemen te verbergen. Ondertussen plegen ze een aanslag op het lichaam. Stimulerende medicijnen die aan kinderen worden voorgeschreven, hebben zodanige eigenschappen dat ze ook wel “kindercocaïne” worden genoemd. Het effect lijkt namelijk op dat van cocaïne.


Bijwerkingen
Hier volgen enkele van de bijwerkingen van psychostimulerende middelen (bijv. Ritalin):

agressie, plotselinge pijn op de borst, anorexia, verandering in bloeddruk en hartslag, depressie, sufheid, droge mond, hallucinaties, hoofdpijnen, hartkloppingen, overgevoeligheid, toegenomen prikkelbaarheid, slapeloosheid, ongecontroleerde tics, slecht functioneren van de lever, stemmingswisselingen, zenuwachtigheid, psychose, rusteloosheid, maagpijn, belemmerde groei, zelfmoordgedachten, onregelmatige hartslag, abnormale zwakte of moeheid, gewelddadig gedrag, eruit zien als een ”zombie” en nog meer.

Januari 2009: De European Medicines Agency’s Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) besluit dat productinformatie van medicijnen die methylfenidaat bevatten, moet melden dat ze “depressie, zelfmoordgedachten, vijandigheid, psychose en manie” kunnen veroorzaken.
 

Kijk voor meer informatie over medicatie en bijwerkingen en meld bijwerkingen op de Nederlandse bijwerkingen meldingssite www.lareb.nl.Hou zelf controle over wat er met uw kind gebeurt
Wees sceptisch en kritisch en ga zelf op onderzoek uit. Hier volgt een controlelijstje:

School: Bezoek het schoolhoofd of de leerkracht die over uw kind heeft gerapporteerd. Stel kritische vragen en ga ook zelf op school kijken. Zijn er kinderen of volwassenen buiten de klas die uw kind pesten of kleineren?


Thuis: Zijn er factoren die stress geven binnen het gezin – rivaliteit tussen kinderen, echtscheiding, misbruik, enz. Is er veel ruzie thuis? Heeft u geprobeerd om iedereen hun problemen te laten vertellen en hun meningsverschillen op te lossen met communicatie?

Dieet, medisch: Deskundigen zien steeds meer bewijs dat slechte voeding en gebrek aan beweging gevolgen kunnen hebben voor de emotionele staat en het gedrag. Er kan sprake zijn van een stofwisselingsstoornis of vergiftiging. Of een allergie, parasieten of bijvoorbeeld slechte ogen kunnen het gedrag beïnvloeden. Ook een gebrek aan vitaminen of mineralen kan dit soort symptomen veroorzaken. Vraag eventueel aan een goede arts om deze zaken te controleren.

En niet te vergeten: beweegt het kind voldoende? Hardlopen is een ondergewaardeerde therapie.

Oktober 2011 promoveerde de Nederlandse onderzoekster Pelsser op een onderzoek waarbij de uitkomst was dat 60% van de aan het onderzoek deelnemende kinderen na enkele weken van de ADHD-symptomen genezen was. (http://www.adhdenvoeding.nl

 

 

Bezoek kritische websites op het internet en denk zelf na.

En dring er op aan dat vrienden en kennissen ook zelf nadenken en op onderzoek uitgaan.

Uitgebreide informatie bijvoorbeeld op http://www.ncrm.nl/ .

Maar pas op: ook op het Nederlandse internet zijn pillenfabrikanten actief met websites die uitnodigen tot medicatiegebruik.

 

 

Bovenstaand plaatje is een webpagina van een pillenfabrikant waarmee men zelf zijn "ADHD profiel" kan vaststellen.

In dit voorbeeld is een minimaal mogelijke hoeveelheid ADHD-achtige verschijnselen ingevuld.

De suggestie om een methylfenidaatbevattend middel te nemen is het resultaat.